klaverjassen:

Klaverjassen ‘t Veld 2003 / 2004 tussen- eindstand

4 hoogste

t/m 20/11

5 hoogste

t/m 18/12

6 hoogste

t/m 05/02

10 hoogste

t/m 01/04

Eind-

stand

Jan v.d. Anker

22

39

32

47.128

22

Teus v.d. Berg

20

15

12

48.011

14

Jaap Beverloo

1

5

2

49.861

4

Hein Beijer

8

14

14

48.577

11

Arie den Braber

-

33

41

45.263

35

Annie Brasse

14

13

25

8x

-

Anton van Bruggen

39

43

44

45.049

38

Johanna van Bruggen

34

32

28

46.754

26

Jan Chaigneau

33

35

39

45.483

34

Wim v.d. Gun

31

37

42

44.263

39

Theo v.d. Gun

13

11

13

9x

-

Wout Hak

7

3

4

47.692

17

Janna Hak

40

31

17

46.668

28

Rien de Jong

6

10

9

47.772

16

Tun de Jong

19

23

29

47.072

24

Goof Kool

12

18

23

47.660

18

Arno Kroezen

43

44

38

46.013

31

Rie Kroezen sr.

-

26

31

47.094

23

Wim van Leeuwen

29

21

20

47.260

21

Nicolet v.d. Oever

21

27

36

8x

-

Joop Oskam

24

24

22

46.980

25

Thomas Oskam

28

16

24

46.553

29

Klaas den Oudsten

18

20

18/19

46.746

27

Cees de Raad ( heuvel )

17

9

11

49.103

8

Gijs de Raad

27

28

15

47.872

15

Ria de Raad

9

6

8

50.379

3

Peter Romijn

36

17

26

45.639

33

Annie van Schaik

2

4

5

49.363

7

Gerrit van Schaik

4

2

6

49.618

5

Corne Sneijers

15

19

27

48.159

13

Carlo van Sterkenburg

-

-

43

45.230

36/37

Jan van Sterkenburg

16

12

10

49.453

6

Lien van Sterkenburg

42

41

35

45.230

36/37

Johan Stoel

37

38

33

48.329

12

Jeroen Stoof

38

40

37

47.531

19

Bert Streef

32

34

21

47.377

20

Wim Streef

11

7

7

48.883

9

Marleen Verkuyl

3

1

1

51.872

1

Roel Verkuyl

5

8

3

50.749

2

Floor Verstegen

41

45

45

9x

-

Maaike Verstegen

10

22

18/19

8x

-

Henk van Vuren

26

29

34

45.869

32

Godert Wammes

35

42

40

43.149

40

Gert Jan van Zanten

23

25

16

48.639

10

Teus Zuurmond

25

30

30

46.161

30

 

Klaverjassen ‘t Veld 2003 / 2004 tussenstand

-

4 hoogste

t/m 20/11

-

5 hoogste

t/m 18/12

-

6 hoogste

t/m 05/02

-

Jan v.d. Anker

18801

22

22666

39

27878

32

Teus v.d. Berg

18984

20

24196

15

29412

12

Jaap Beverloo

20918

1

25696

5

30924

2

Hein Beijer

19807

8

24198

14

29149

14

Arie den Braber

3x

-

22916

33

27028

41

Annie Brasse

19275

14

24204

13

28340

25

Anton van Bruggen

17500

39

21493

43

25742

44

Johanna van Bruggen

17964

34

23029

32

28091

28

Jan Chaigneau

18033

33

22870

35

27331

39

Wim v.d. Gun

18095

31

22807

37

26886

42

Theo v.d. Gun

19553

13

24418

11

29330

13

Wout Hak

19839

7

25874

3

30530

4

Janna Hak

17450

40

23072

31

28678

17

Rien de Jong

19853

6

24580

10

29872

9

Tun de Jong

19001

19

23553

23

28078

29

Goof Kool

19558

12

23902

18

28434

23

Arno Kroezen

16531

43

21327

44

27336

38

Rie Kroezen sr.

3x

-

23512

26

27880

31

Wim van Leeuwen

18431

29

23620

21

28564

20

Nicolet v.d. Oever

18833

21

23486

27

27578

36

Joop Oskam

18663

24

23552

24

28450

22

Thomas Oskam

18470

28

24057

16

28413

24

Klaas den Oudsten

19020

18

23722

20

28605

18/19

Cees de Raad ( heuvel )

19184

17

24610

9

29462

11

Gijs de Raad

18526

27

23470

28

28970

15

Ria de Raad

19782

9

24954

6

29969

8

Peter Romijn

17959

36

23939

17

28318

26

Annie van Schaik

20713

2

25731

4

30495

5

Gerrit van Schaik

20124

4

25977

2

30289

6

Corne Sneijers

19218

15

23877

19

28023

27

Carlo van Sterkenburg

2x

-

4x

-

26868

43

Jan van Sterkenburg

19204

16

24354

12

29847

10

Lien van Sterkenburg

16723

42

21956

41

27683

35

Johan Stoel

17705

37

22787

38

27835

33

Jeroen Stoof

17579

38

22367

40

27493

37

Bert Streef

18061

32

22874

34

28453

21

Wim Streef

19583

11

24785

7

30068

7

Marleen Verkuyl

20527

3

26827

1

31780

1

Roel Verkuyl

19865

5

24615

8

30631

3

Floor Verstegen

17264

41

21287

45

25628

45

Maaike Verstegen

19780

10

23572

22

28605

18/19

Henk van Vuren

18555

26

23294

29

27772

34

Godert Wammes

17963

35

21825

42

27215

40

Gert Jan van Zanten

18763

23

23524

25

28873

16

Teus Zuurmond

18627

25

23210

30

27887

30

 

Home Historie Bestuur Route Activiteiten