Toneelvoorstelling 2012:

Op 27 & 28 januari werd het plattelandsblijspel "Wat 'n kippedrift!" opgevoerd, hier onder een foto impressie

Wat 'n Kippedrift!

Plattelands-blijspel in 3 bedrijven
door H. Jongman

Rolverdeling:

Lute Klaver )...........................twee boeren- ...............................Jan Verwolf

Harm Klaver. )…..................mannetjes............................... Johan van Zanten

Wimke Rispens .....................de nieuwe huishoudster...........Sija van Zandwijk

Geertje Klaver...................... zuster van Luteen Harm .........Hannie van Zanten

Japke................................... dochter van Geertje.................. Gina Bentvelsen

Pieter Siemens… ................vriend van Japke ..........................Cees van Zanten

Simon Rispens…. ................Wimke’s echtgenoot ...................Sander v.d. Gun


Souffleuses:

Emmie de Rek
Janet van Zanten


 

Hier in het kort de inhoud van het toneelstuk:
Twee ongetrouwde broers wonen op een afgelegen boerderijtje dat ze schandelijk verwaarlozen. Het meertje dat aan hun land grenst, is de oorzaak dat de broers, die de vijftig al zijn gepasseerd, zich meer visser dan boeren zijn gaan voelen. Dit tot groot verdriet en woede van hun zuster, die geregeld komt overwippen om haar broers de les te lezen. Schandelijk zoals het ouderlijk erfdeel wordt verwaarloosd. De broers, haar gejank meer dan zat, nemen een nieuwe huishoudster in huis! Zij overvleugeld de broers en zus volkomen en maakt op een gezonde manier schoon schip op de boerderij. Eerst willen de mannen haar wel weer lozen vanwege haar bemoeizucht, maar later toch weer ook niet. Eigenlijk kunnen ze haar niet missen. De huishoudster verdwijnt echter na een bewind van drie maanden, maar op een heel andere wijze als de broers hadden gedacht.

 

 

 

Home Historie Bestuur Route Activiteiten